Bergkrossning

EN LEVERANTÖR. ALLA MÖJLIGHETER.

Med vårt breda sortiment av grusmaterial öppnas möjligheterna för din utemiljö.

Vi har material av hög kvalitet för bland annat husgrunder, VA-byggen, grusgångar, garageuppfarter och trädgårdsdekorationer.

Våra produkter:

Stenmjöl

0-4

0-8

Slitlager

0-16

4-16

Bärlager

0-32

Förstärkningslager

0-50

0-90

0-200

Makadam

4-8

8-16

16-22

16-32

50-90