Behöver du förändra din utemiljö? Då kan vi hjälpa dig!

Vi har försäljning av kalkstenskross i olika fraktioner både i löst ton eller är du trött på grushögar vid garageuppfarten, det fixar vi med grus i stor säck.

Vi hjälper dig med leveransen!

Jonas F.IMG_0050 DSC_0575 DSC_0539


Våra produkter:

Om man önskar tvättad makadam krävs förbeställning, kontakta oss för offert.

Stenmjöl 0-4

Används till plattsättning. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad runt rör och ledningar.

Stenmjöl 0-8

Används till kringfyllnad runt rör och ledningar.

Slitlager 0-16

Används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Kringfyllnad runt VA-ledningar.

Slitlager 4-16

Slitlager överst på vägar samt gångar och garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta.

Bärlager 0-32

Används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av åkervägar.

Förstärkning 0-64

Krossat kalksten som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar m.m.

Förstärkning 0-90

Krossat kalksten som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar m.m.

Förstärkning 0-200

Krossat kalksten som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar m.m.

Makadam 4-8

Krossad småsten som används till dränering.

Makadam 8-16

Krossad småsten som används för dränering och dekoration. Perfekt till grusgångar m.m.

Makadam 16-22

Krossad kalksten som används till att gjuta på (under betongplatta). Används även till grusgångar och dekoration.

Makadam 16-32

Krossad kalksten som används till att gjuta på (under betongplatta). Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar.  Används även till grusgångar och dekoration.

Makadam 32-64

Vägförstärkning och dekorations sten. Grovfyll.

Makadam 50-90

Vägförstärkning och dekorations sten. Grovfyll.